เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีสองส่วนสำคัญ คือ เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมและเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจากเจ้าของเว็บไซต์นี้ เรียนและสอนเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่านสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น โดยพิมพ์คำที่ต้องการลงในช่องด้านบนขวาแล้วคลิก "ค้นหา"
เพื่อป้องกันการสงสัยว่าเป็นสแปมและถูกยกเลิกการเข้าใช้งาน การลงทะเบียน(Register) ในเว็บไซต์นี้ โปรดใช้ชื่อ "ภาษาไทย" เท่านั้น

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

ที่ผมนำเอาเศรษฐศาสตร์แนวพุทธขึ้นมาก่อนนั้น เป็นไปตามหลักการของผมเองคือเอาของสูงไว้ก่อน ใครที่ไม่เคยได้ยิน หรือเคยได้ยินแต่ไม่เคยทำความรู้จักกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ อ่านดูแล้วจะรู้เองว่าพุทธศาสนาเป็นสุดยอดอย่างยิ่งแล้ว ใครที่นำเอาหลักการพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ ย่อมมีความสุขมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกาย เรื่องทางใจ และเรื่องเศรษฐกิจ สำหรับชาวพุทธผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจและน่าเรียนรู้ครับ

ผมได้ยินเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ มาเมื่อประมาณสัก 20 กว่าปีก่อน แต่ด้วยวัยวุฒิในขณะนั้น ประกอบกับหลักสูตรที่ผมเรียนอยู่มุ่งให้ความรู้อยู่เพียงแค่เศรษฐศาสตร์ตะวันตก ทำให้ผมไม่ให้ความสนใจและศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเท่าที่ควรในขณะนั้น

จนเมื่อผมไปทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัย จนนานพอที่จะทำความเข้าใจถึงแนวคิดเบื้องหลังของวิชาเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทำให้เห็นความไม่ยั่งยืนของทุนนิยมมากขึ้น ประกอบกับความสนใจในหลักธรรมคำสอนที่เพิ่มขึ้นตามวัย ผมจึงหันมาสนใจพุทธศาสนารวมถึงเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมากขึ้น อ่านงานเขียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธมาพอควร ที่สำคัญ ได้แก่ งานเขียนของชูมัคเกอร์ งานของพระธรรมปิฏก(สมณศักดิ์ของท่านในขณะนั้น) รวมถึงงานของ ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน และบทความอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง จนทำให้ผมเชื่อว่านี่คือคำตอบของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์ในสถาบันต่างๆ ควรที่จะให้ความสนใจและช่วยกันเผยแพร่เพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ที่หลุดพ้นไปจากกระแสหลักที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับสังคมและโลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

เนื้อหาในส่วนนี้ได้นำเอางานของท่านปยุต ปยุตโต มาเผยแพร่ (งานของท่านทุกชิ้นท่านอนุญาตให้เผยแพร่ได้) เนื่องจากผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าและมีมุมมองที่ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดบกพร่องของเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมชัดเจน เผื่อว่าบางท่านอาจจะนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันให้แตกต่างจากที่เคยร่ำเรียนกันมาว่า ถ้าเป็นผู้บริโภคต้องหาความพอใจให้มากที่สุด ถ้าเป็นผู้ผลิตต้องหากำไรให้มากที่สุด และเงินเท่านั้นคือปัจจัยสำคัญสุดที่ต้องแสวงหา

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ : พระธรรมปิฎก(ป.อ. ปยุตโต)

ปฐกถาธรรมของพระธรรมปิฎก(ในขณะนั้น)เมื่อวันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2531 ในมงคลวารอายุครบ 72 ปี ของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หลังจากที่ได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่อมา หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง (ผมก็มีอยู่) และเนื่องจากเนื้อหามีหลายหัวข้อ ไม่สะดวกที่จะนำเสนอเพียงหน้าเดียว ผมจึงแบ่งออกเป็นส่วนๆ ต่อเนื่องกันไปตามต้นฉบับเดิม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ : บทนำ 2387
2 1. การแยกตัวโดดเดี่ยว เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2199
3 2. ไม่เป็นอิสระจากจริยธรรม แต่ไม่ใส่ใจจริยธรรม 1144
4 3. ไม่อาจจะเป็น แต่อยากจะเป็นวิทยาศาสตร์ 966
5 4. ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ 1036
6 ก. ความต้องการ (Want) 2300
7 ข. การบริโภค 1153
8 ค. งาน และการทำงาน 1024
9 ง. การแข่งขันและการร่วมมือ 1177
10 จ. สันโดษ-ค่านิยมบริโภค 1233
11 ฉ. การผลิต 1164
12 1. เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา: การได้คุณภาพชีวิต 1655
13 2. เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา: ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่น 1730
14 สรุป 1722
 

ณ เวลานี้

เรามี 58 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1427609

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีด้วย

คลิกเพื่อติดตั้งฟรี!

ช่วยตอบนิดนึงว่า

ท่านอยู่กลุ่มไหนครับ?