เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีสองส่วนสำคัญ คือ เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมและเศรษฐกิจพอเพียง
เนื่องจากเจ้าของเว็บไซต์นี้ เรียนและสอนเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ท่านสามารถเข้าถึงสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น โดยพิมพ์คำที่ต้องการลงในช่องด้านบนขวาแล้วคลิก "ค้นหา"
เพื่อป้องกันการสงสัยว่าเป็นสแปมและถูกยกเลิกการเข้าใช้งาน การลงทะเบียน(Register) ในเว็บไซต์นี้ โปรดใช้ชื่อ "ภาษาไทย" เท่านั้น

เศรษฐศาสตร์มัธยมปลาย

เศรษฐศาสตร์มัธยมปลาย เป็นส่วนที่ผมคิดว่ามีปัญหามากๆ ในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะครับ สาเหตุของปัญหาที่สำคัญก็คือ การกำหนดสาระการเรียนรู้ที่แปลกๆ (เหมือนกับว่าคนที่กำหนดสาระการเรียนรู้ไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์) ทำให้เนื้อหาในหนังสือเรียน(ที่ถึงแม้จะเขียนโดยผู้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามแต่ละสำนักพิมพ์เห็นควรจะว่าจ้าง) ที่จำเป็นต้องเรียบเรียงเนื้อหาไปตามข้อกำหนดซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยเคร่งครัดจากผ้ทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร์และขอใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาก่อนพิมพ์จำหน่ายนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับตัวผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ตามโรงเรียนต่างๆ ที่ผู้สอนส่วนหนึ่ง(ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากๆ แต่ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดทุกโรงเรียนนะครับ) ไม่ได้เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรง ทำให้การเรียนเศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมกลายเป็นวิชายาก เรียนกันไม่ค่อยรู้เรื่อง(แม้กระทั่งในบางโรงเรียนที่ว่าดังๆ ก็ตาม) สิ่งที่ตามมาก็คือ นักเรียนหลายคนไม่ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์ และลุกลามบานปลายไปถึงความต้องการเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาด้วย

ในฐานะที่ผมเคยเรียบเรียงหนังสือในระดับมัธยมในฐานะที่ผมเคยสอนหลักเศรษฐศาสตร์ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศนี้ ผมจึงอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ สร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งช่วยค้นคว้า ตลอดจนช่วยตอบปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ ให้กับนักเรียนมัธยม โดยเฉพาะมัธยมปลาย รวมถึงการเปิดกระดานตอบคำถาม โจทย์ในวิชานี้ให้กับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในเว็บไซต์นี้

สำหรับเนื้อหาที่นักเรียนจะได้อ่านในคอลัมน์นี้ ผมจะพยายามเขียนให้อ่านกันง่ายๆ ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัว ตามกำลังความสามารถที่พอมี

สำหรับน้องๆ มัธยม/คุณครูที่สอนวิชาสังคมศึกษาในระดับมัธยม ที่ต้องการให้ช่วยอธิบาย/เฉลยแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ/อื่นๆ สามารถส่งไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx?ไปที่ admin@uinthai.net ได้เลยนะครับ แล้วผมจะนำไปจัดทำเป็นแบบทดสอบออนไลน์ พร้อมเฉลยให้ด้วย(มีข้อแม้นิดนึงคือ ไฟล์ที่ส่งไปต้องเป็นไฟล์ที่เจ้าของเขาอนุญาตให้เผยแพร่ได้เท่านั้น)

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความต้องการและความจำเป็น Uinthai 5122
2 ความขาดแคลนและค่าเสียโอกาส Uinthai 4923
3 ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ Uinthai 13975
4 ความหมายและหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ Uinthai 6316
5 ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ Uinthai 7911
6 ความจำเป็นที่ต้องใช้ระบบเศรษฐกิจแบบผสม Uinthai 2384
7 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจแบบผสม Uinthai 4877
8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ Uinthai 4660
9 เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ Uinthai 3170
10 ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ Uinthai 17511
11 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค Uinthai 5207
12 ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ Uinthai 4529
13 เครื่องมือในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ Uinthai 3193
14 ความหมายของเทคโนโลยี Uinthai 1237
15 เทคโนโลยีกับความสามารถในการผลิต Uinthai 2137
16 การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี Uinthai 2165
17 ผลของเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจ Uinthai 2234
18 ข้อควรพิจารณาในการใช้เทคโนโลยี Uinthai 2519
19 การจัดสรรทรัพยากรของระบบทุนนิยม Uinthai 2265
20 ผู้บริโภค ผู้ผลิต ตลาด และราคา Uinthai 8462
21 อุปสงค์และปริมาณอุปสงค์ Uinthai 3757
22 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ Uinthai 9554
23 กฎอุปสงค์ Uinthai 3233
24 อุปสงค์ของผู้บริโภคแต่ละรายและอุปสงค์ตลาด Uinthai 3267
25 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ Uinthai 2226
26 อุปทานและปริมาณอุปทาน Uinthai 2191
27 ปัจจัยที่กำหนดอุปทาน Uinthai 9121
28 กฎอุปทาน Uinthai 2954
29 อุปทานของผู้ผลิตแต่ละรายและอุปทานตลาด Uinthai 2157
30 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปทานและการเปลี่ยนแปลงอุปทาน Uinthai 3141
31 ระบบตลาดกับการจัดสรรทรัพยากร Uinthai 2746
32 การกำหนดราคาและปริมาณดุลยภาพ Uinthai 5973
33 การเปลี่ยนแปลงราคาและปริมาณดุลยภาพ Uinthai 3620
34 โครงสร้างตลาดและอำนาจตลาด Uinthai 5490
35 สาเหตุที่ต้องแทรกแซงตลาด Uinthai 1940
36 แนวทางการแทรกแซงตลาด Uinthai 5050
37 ความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภค Uinthai 3068
38 การคุ้มครองผู้บริโภค Uinthai 15443
39 เงินและหน้าที่ของเงิน Uinthai 8535
40 ลักษณะและชนิดของเงิน Uinthai 4161
41 อุปสงค์และอุปทานของเงิน Uinthai 7801
42 ดุลยภาพในตลาดเงิน Uinthai 2919
43 ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดเงินและผลผลิตประชาชาติ Uinthai 1324
44 บทบาทของธนาคารในระบบเศรษฐกิจ Uinthai 3720
45 ธนาคารกลาง Uinthai 2247
46 ธนาคารพาณิชย์ Uinthai 4362
47 ธนาคารพิเศษของรัฐ Uinthai 2495
48 ความหมายของการคลัง Uinthai 3405
49 งบประมาณของรัฐบาล Uinthai 5841
50 รายรับของรัฐบาล Uinthai 2961
51 รายจ่ายของรัฐบาล Uinthai 2077
52 หนี้สาธารณะและฐานะการคลัง Uinthai 2143
53 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ Uinthai 4287
54 นโยบายการเงิน Uinthai 2455
55 นโยบายการคลัง Uinthai 14017
 

ณ เวลานี้

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1347495

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีด้วย

คลิกเพื่อติดตั้งฟรี!

ช่วยตอบนิดนึงว่า

ท่านอยู่กลุ่มไหนครับ?